پویش ملی همسفره با هم سایه

null

طرح ملی همسفره با هم سایه

هم دل و هم سایه هم باشیم 

با تمرکز بر شناسایی نیازمندان آبرودار گرفتار کرونا درکشور ، گروه های جهادی و فعالین اجتماعی را به فعال‌سازی شبکه معتمدین محله دعوت می کند که طی آن با استفاده از ظرفیت امام جماعت، معتمدین و کسبه امین و با سابقه محله و مهم تر از همه مردم محل، برای پیوند ظرفیت های مردمی شهر و حل مشکل مذکور تلاش کنند . این طرح توسط گروه های جهادی و خیریه های موجود در محلات آغاز شده و جمعیت دانشجویی امام حسن (علیه السلام) با حمایت بنیاد مستضعفان با راه اندازی پویش «همسفره با هم سایه» در صدد ترویج و گسترش آن در سطح کشور می باشد.

توجیه طرح

راه و روش همسفره شدن با هم سایه

نکات و ملاحظات
1. خرید اقلام اساسی
2. رعایت سقف هفتگی
3. ثبت ورودی و خروجی
4. حضور معتمدین در فروشگاه ها
5. ارائه تخفیف توسط فروشگاه
6. حفظ آبروی افراد
گام های اجرایی
1. تشکیل جمع معتمدین محله
2. تعیین فروشگاه ها
3. تبلیغ و معرفی فروشگاه ها و روش های همیاری به مردم محله
4. خرید نیازمندان آبرودار محله از فروشگاه ها
5. گزارش فعالیت
مزیت ها
1. شناخت دقیق و قابل اعتماد نیازمندان، متکی به شناخت کسبه امین و باسابقه محله و همچنین معتمدین و ائمه جماعات محله
2. احیا و تقویت نهادهای اجتماعی محلات با اتکا به تشکیل جمع معتمدین و کسبه محلات
3. افزایش انگیزه سایر مردم برای مشارکت به دلیل قرابت همسایگی و شفاف شدن محل مصرف منابع
4.کمک مواسات گونه برای نیازمندان آبرومند با کاهش زنجیره اظهار نیازمندی

طرح همسفره با هم سایه با تمرکز بر شناسایی نیازمندان آبرودار، گروه های جهادی و فعالین اجتماعی را به فعال‌سازی شبکه معتمدین محله دعوت می کند که طی آن با استفاده از ظرفیت امام جماعت، معتمدین و کسبه امین و باسابقه محله و مهم تر از همه مردم محله، برای پیوند ظرفیت های مردمی شهر و حل مشکل مذکور تلاش کنند.

شهروندان مسئول

به عنوان یک شهروند با شرایط قرنطینه فعلی مجبور هستید برای خرید مایحتاج روزانه خود به اولین فروشگاه محله تان مراجعه کنید. در کنار همه خریدها، با حمایت مادی هرچند اندک به کسبه معتمد یا نهادهای اجتماعی محله، برای نیازمندان آبرودار، آبرو بخرید.

صاحبان فروشگاه ها

به عنوان یک مغازه دار، با میزان خرید ماهیانه مشتری هایتان آشنا هستید. این روزها سبد خرید روزانه خیلی از آنها به جهت شغل های راکد شده، کوچک و کم حجم شده است. شما میتوانید نیکی دیگر همسایه ها را در سبد آنها بگنجانید.

گروه های جهادی،خیریه ها و فعالان اجتماعی

به عنوان گروه جهادی، خیریه یا فعال اجتماعی محله، در این روزها وقت آن رسیده با کمک کسبه معتمد محله که از نیت خیر شما آگاه هستند، نیازمندان آبرودار و خیّرین همسایه و دوست را با طرح همسفره با همسایه آشنا کنید و این بار نه تنها خودتان، بلکه کل اعضای محله را تبدیل به جهادگر کنید.

...همدل و همسایه هم باشیم
null

ما همه یک خانواده ایم

شهروندان مسئول

null

ما همه یک خانواده ایم

صاحبان فروشگاه ها

null

ما همه یک خانواده ایم

گروه های جهادی،خیریه ها،فعالان اجتماعی 

731+فروشگاه های پیوسته به طرح
573+محله های پیوسته به طرح
30+استان های پیوسته به طرح
307+گروه های جهادی پیوسته به طرح

جمعیت دانشجویی امام حسن مجتبی علیه السلام ، شبکه ای منسجم و پویا از گروه های جهادی و دانشجویی است که با هدف نقش آفرینی و فعالیت مستمر، اثرگذار و الهام بخش در حاشیه کلان شهرها با موضوع رفع آسیب های اجتماعی و امداد رسانی به آسیب دیدگان بلایای طبیعی در سال ۱۳۹۵بنیان گذاری شد. این جمعیت به عنوان مجموعه‌ای غیر انتفاعی و مستقل در تلاش است از طریق شبکه‌سازی گروههای جهادی و دانشجویی و افراد متخصص جهت اجرای فعالیت های مستمر در حاشیه کلان شهرها و حوزه رفع آسیبهای اجتماعی و با جذب، سازماندهی و جهت دهی مشارکت های مردمی و خیرین گامی بلند در راستای حمایت از اقشار آسیب‍ دیده و در معرض آسیب بردارد. بر این باوریم که با نگاه و بهره گیری از فعالیت های انجام شده و با استفاده از ظرفیت‌های دانشجویی و مردمی و تعریف فعالیت های مشترک و هماهنگ، می‌توان اقدامات موثری در رفع آسیب های اجتماعی و حمایت از اقشار آسیب دیده، انجام داد.