ثبت نام صاحبان فروشگاه ها

فروشنده امین و با انصاف محله، برای همسفره شدن با همسایگان، لطفا فرم زیر را به دقت پر کنید، از اینکه ما را در کار خیر خود شریک می کنید کمال تشکر را داریم.

ثبت نام صاحبان فروشگاه ها